Produktionsleder til Grønlands Nationalteater

Grønlands Nationalteater søger en produktionsleder med tiltrædelse d. 1. marts 2020 eller efter aftale.
Nunatta Isiginnaartitsisarfia – The National Theatre of Greenland søger en engageret produktionsleder, som har lyst til at arbejde på et teater med et højt aktivitetsniveau, indgå i et tæt samarbejde med forskellige faggrupper på teatret og være med til at løfte turnévirksomheden i hele landet Grønlands Nationalteaters aktiviteter omfatter produktion af både voksenteater og børne- ungdomsteater, skuespilleruddannelse, co-produktioner, gæstespil, rådgivning af amatørteaterområdet samt både national og international turnévirksomhed. Ansvarsområder
– Produktionslederen har på vegne af teaterchefen det praktiske ansvar for gennemførelse af produktionerne (forestillinger og turnéer) efter at den kunstneriske beslutning er taget.
– Produktionslederen skal i udøvelsen af sit arbejde påse at gældende bestemmelser i love og aftaler, som regulerer arbejdsgivers og arbejdstagers rettigheder og pligter, bliver overholdt.
– Produktionslederen er administrativt underlagt teaterchefen og er dennes nærmeste medarbejder og rådgiver i sager af planlægnings- og udøvelsesmæssig karakter.
– Produktionslederen er overordnet det tekniske personale når han/hun inden for sit funktionsområde handler på teaterchefens vegne.
– Øvrige produktionsmæssige ad hoc opgaver

Arbejdsområder:
– Bindeled mellem administration og produktion
– Mødeledelse ved produktionsmøder
– Udarbejdelse af produktionsplaner, turnéplaner og rejseplaner
– Salg af forestillinger til spillesteder i hele Grønland og somme tider også til udlandet.
– Tilrettelæggelse af turnéer og gæstespil, herunder booking af billetter, overvægt og indkvartering af turnédeltagerne
– Turnéledelse
– Tilstedeværelse ved afvikling af forestillinger i Nuuk
– Opdatering af repertoireplaner samt andet forefaldende arbejde

Kvalifikationer
– Du har indsigt i teaterverdenen
– Du har erfaring med planlægning af projekter på en arbejdsplads med varieret aktivitet
– Du har sans for administration
– Du kan betjene PC (Word, Excel, Acrobat mv.)
– Du kan sætte dig ind i gældende regler og handle selvstændigt
– Du har empati
– Du kan tage initiativ, når der opstår uventede situationer
– Du har gode samarbejdsevner, er struktureret og serviceminded og trives i et kreativt miljø
– Det er en fordel, men ikke en forudsætning, at du er tosproget

Vi kan tilbyde et positivt og tæt samarbejde og en dynamisk og inspirerende arbejdsplads med høje kunstneriske ambitioner og varierede aktiviteter i ind- og udland.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en fuldtidsstilling med direkte reference til teaterchefen.
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til individuel kontrakt. Der ydes bohaveflytning, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse efter gældende regler ved ansættelse under Grønlands Selvstyre. Der kan ikke tilbydes bolig til stillingen.
Ansøgningsfrist: den 16. februar 2020 Ansøgning inkl. C.V. sendes til teaterchef Susanne Andreasen på e-mail: susanne@nuis.gl .

Skriv en kommentar

CVR 32459552 © Alle rettigheder forbeholdt Nunatta Isiginnaartitsisarfia, 2018 Powered by Nuna Media Designs.