Skuespillerskolen ved Nunatta Isiginnaartitsisarfia (Nunatta Isiginnaartitsinermik Ilinniarfia), har afleveret en indstilling til Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur og Kirke om opgradering af skuespilleruddannelsen til Bachelor of Fine Arts in Acting.

I Norden og i Nordamerika, er skuespilleruddannelsen en 3-årig bacheloruddannelse. Det er derfor, for nuværende, ikke muligt for grønlandske skuespillere at fortsætte på en videreuddannelse. Med opkvalificeringen til bacheloruddannelse ønsker vi at højne vores studerendes konkurrenceevne samt jobsikkerhed”, siger Leder af Skuespilleruddannelsen Ruth Montgomery-Andersen.

Teaterchef Susanne Andreasen supplerer ”Vi har et højt ambitionsniveau på Skuespillerskolen. Og på trods af at uddannelsen lige nu kun er 2-årig, er det en professionel uddannelse, som inkorporerer både den grønlandske immaterielle kulturarv og internationale anerkendte teaterteorier. Vi har gennem tiden oparbejdet evnerne til at kunne løfte Grønlands første kunstneriske bacheloruddannelse.”

Naalakkersuisut har nu modtaget indstillingen og skal vurdere indholdet. Hvis indstillingen godkendes, skal der igangsættes en fornyelse af uddannelsesbekendtgørelsen for skuespilleruddannelsen.

Kvalitetsløft
Uddannelsesrådet for Nunatta Isiginnaartitsinermik Ilinniarfia, har i indstillingen sikret sig, at opgradering af uddannelsen virkelig bliver et kvalitetsløft. Med den struktur der er lagt op til, bliver der bedre muligheder for udvekslinger, internationalt samarbejde og praktikmuligheder, enten her i landet eller i udlandet. Med et bachelorniveau vil man sikre fokus på kunstnerisk udviklingsvirksomhed, dramapædagogik og entreprenørskab i uddannelsen, og dermed en styrkelse af kompetencer, der åbner for beskæftigelsesmuligheder, som også rækker ud over scenekunsten.  

Uddannelsesråds formand siger: ”Jeg er selv bacheloruddannet i billedkunst og det har åbnet op for mange muligheder i kreative uddannelser og i kulturerhvervet – i indland og udland. Professionaliseringen af kunst- og kulturerhvervet i Grønland betyder, at der er højere krav til kunstnerne (skuespillerne, billedkunstnerne, musikerne, m.m.) og vi håber derfor på at politikerne kan se potentialet i indstillingen. Opgraderingen af skuespilleruddannelsen vil være med til at bane vej for samme muligheder i andre kunstneriske fag”.

Skuespillerskolen understreger at den først og fremmest fortsat vil være en kunstnerisk uddannelse – ikke en akademisk uddannelse. En kunstnerisk bacheloruddannelse kan sammenlignes med en professionsbachelor og der bliver ikke ændret ved uddannelsens adgangskrav. De studerende vil stadigvæk blive optaget på baggrund af en optagelsesprøve. Der er fortsat ikke krav om gymnasial uddannelse.

Ansøgningsfrist
Fristen for at søge om optagelse på Skuespilleruddannelsen med studiestart til august 2021 er den 10. december 2020

Læs mere på www.nuis.gl    

 

 

FAKTABOKS:

 

  • Skuespilleruddannelsen ved Nunatta Isiginnaartitsisarfia har eksisteret siden 2012. Uddannelsen er klassificeret som en erhvervsuddannelse under fagligt niveau. Uddannelsen er normeret til 120 ECTS-points svarende til 2 års heltidsstudier.
  • Der optages max. 5 elever hvert andet år. Tretten elever har indtil videre gennemført uddannelsen, første hold blev uddannet i 2014.
  • En BFA -kunstnerisk bachelorgrad (180 ECTS-point) vil formelt blive indplaceret i det videregående uddannelsessystem på linje med andre kunstneriske videregående uddannelser. Den vil være sammenlignelig internationalt idet den lever op til de europæiske standarder for videregående uddannelse. Dermed giver den uddannede skuespillere mulighed for efter- og videreuddannelse i udlandet.
  • Uddannelsesrådet for Nunatta Isiginnaartitsinermik Ilinniarfia består af Formand Arnajaraq Støvlbæk, udpeget af Selvstyret, medlem AneMarie Ottosen, udpeget af SILA (scenekunstnerforeningen i Grønland) og Steinunn Hildigunnur Knúts Önnudóttir, udpeget af Den Danske Scenekunstskole.

 

 

Pressekontakt: Susanne Andreasen, susanne@nuis.gl Tlf. 381376

 

Foto: Edvard Lyberth-Mørch (Nunatta Isiginnaartitsisarfia)
Billedtekst: Leder af Skuespillerskolen Ruth Montgomery-Andersen overdrager her indstillingen til Carl Egede Bøggild, Specialkonsulent i Departementet for Uddannelse, Kultur og Kirke.

Skriv en kommentar

CVR 32459552 © Alle rettigheder forbeholdt Nunatta Isiginnaartitsisarfia, 2018 Powered by Nuna Media Designs.