Nunatta Isiginnaartitsisarfia – The National Theatre of Greenland søger en studieansvarlig for skuespilleruddannelsen med tiltrædelse pr. 1. juni 2023

Vil du være med til at præge næste generation af professionelle scenekunstnere i Grønland?
Som studieansvarlig vil du have det kunstneriske og pædagogiske ansvar for Grønlands skuespilleruddannelse, for tiden med en holdstørrelse på 5 elever.
Der arbejdes i øjeblikket på at udvide skolen til en 3-årig bacheloruddannelse med plads til 5 elever.
Den studieansvarlige refererer til teaterchefen og er tilforordnet Uddannelsesrådet.

Ansvarsområder:
o Planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af undervisning samt sikre at uddannelses mål opfyldes.
o Det forventes af den studieansvarlige selv kan varetage undervisning i grundlæggende skuespillerteknik o. lign. Stillingen er på fuld tid, og det påregnes at 30 % af tiden henlægges til egentlig undervisning eller instruktion.
o Vejledning og evaluering af de studerende.
o Planlægning og gennemførelse af elevforestillinger, studietur, workshops m.v.
o I samarbejde med teaterchefen rekruttering af uddannelsens lærere, herunder supervision og kvalitetssikring af undervisningens indhold.

Grønlands skuespillerskole forventes at blive omdannet til en 3-årig bacheloruddannelse med plads til 5 elever. I forbindelse med denne udvikling vil der skulle arbejdes med følgende opgaver:

o Videreudvikling af uddannelsens fag og fagområde
o Studieordning
o Studiestruktur
o Udvikling af faglig profil

Kvalifikationer
Det forventes at den studieansvarlige
o er god til at have overblik, er struktureret og handlekraftig,
o behersker grønlandsk, dansk og engelsk og har godt kendskab til inuitisk og grønlandsk kultur,
o har indgående erfaring med og kendskab til scenekunstbranchen evt. som udøvende scenekunstner, herunder viden om skuespillerens arbejdsproces og samarbejdsrelationer med andre faggrupper,
o Har undervisningserfaring.
o besidder kunstnerisk vision og evne til at formidle denne i samarbejdet med skolens lærere og elever,
o har sans for at profilere skolen såvel internt som i forhold til scenekunstbranchen generelt, samt formidle kontakt mellem skolens elever og branchen,
o har evne til at samarbejde konstruktivt og innovativt med Teatrets ledelse, medarbejdere og studerende.

Ansættelsesvilkår
Stillingen som studieansvarlig er en tidsbegrænset stilling på 4 år med mulighed for forlængelse.
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til individuel kontrakt.
Der kan ikke tilbydes bolig til stillingen.

Yderligere oplysninger om stillingens indhold og omfang kan indhentes ved henvendelse til nuværende Studieansvarlig Vivi Sørensen på telefon + 299 38 13 81, e-mail: vivi@nuis.gl
Ansøgningsfrist: 23. april 2021.
Forventet tiltrædelse: 1. juni 2023.
Ansøgning sendes til Administrator Edvard Lyberth-Mørch på edvard@nuis.gl

CVR 32459552 © Alle rettigheder forbeholdt Nunatta Isiginnaartitsisarfia, 2022 Powered by Nuna Media Designs.