BESTYRELSEN

Rammer for Bestyrelsens arbejde sker i henhold til Inatsisartutlov nr. 23 af 18. november 2010 om teater:

Grønlands Nationalteater

§ 3.  Grønlands Nationalteater er en selvstændig offentlig institution.

§ 4.  Grønlands Nationalteater ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der tilsammen skal repræsentere indgående kendskab til teatervirksomhed og besidde ledelsesmæssig indsigt.
Stk. 2.  Naalakkersuisut udpeger medlemmerne efter indstilling således:
1) 1 medlem efter indstilling fra KAISKA (Kalaallit Isiginnaartitsisartut Kattuffiat/Skue­spillerorganisationen i Grønland),
2) 1 medlem efter indstilling fra KANUKOKA (De grønlandske kommuners Landsfor­ening), 
3) 1 medlem efter indstilling fra Kalaallit Atuakkiortut/Den Grønlandske Forfatterforening,
4) 1 medlem efter indstilling fra amatørteatrenes organisation, og
5) 1 medlem efter indstilling fra medarbejderne ved Grønlands Nationalteater.
Stk. 3.  Blandt de udpegede medlemmer, beskikker Naalakkersuisut et medlem som bestyrelsesformand.
Stk. 4.  Såfremt der ikke findes en organisation for amatørteatrene, udpeger Naalakkersuisut 1 medlem, der har indblik i amatørteatres virke.
Stk. 5.  Det i stk. 2, nr. 5 indstillede medlem skal vælges af og blandt fastansatte medarbejdere ved Grønlands Nationalteater.
Stk. 6.  Medlemmerne skal have bopæl i Grønland, være fyldt 18 år og må ikke være medlem af Naalakkersuisut eller Inatsisartut.
Stk. 7.  Bestyrelsen udpeger af sin midte en næstformand.
Stk. 8.  Medlemmerne udpeges for en periode på 4 år, der følger kalenderåret. Genudpegning kan kun finde sted én gang. Naalakkersuisut kan afsætte et bestyrelsesmedlem, der groft har tilsidesat sit bestyrelsesansvar eller på anden vis har gjort sig uegnet til at bestride bestyrelseshvervet. 
Stk. 9.  Naalakkersuisut kan fastsætte bestemmelser om honorering af bestyrelsen og om godtgørelse af bestyrelsesmedlemmers udgifter, herunder bl.a. til rejser, fortæring og ophold i Grønlands Nationalteaters tjeneste.

§ 5.  Bestyrelsen er Grønlands Nationalteaters øverste ledelse og har overfor Naalakkersuisut det overordnede ansvar for, at bestemmelserne for Grønlands Nationalteaters virksomhed overholdes.

 

Nukaraq Eugenius

Nukaraq Eugenius

Formand (Kommunit peqatigiillutik inassuteqareernerisigut/Kommunerne i forening)
Minik Lynge

Minik Lynge

Siulersuisunit ilaasortaq / Bestyrelsesmedlem (Kalaallit Atuakkiortut)
Kimmernaq Kjeldsen

Kimmernaq Kjeldsen

Bestyrelsesmedlem (SILA – Isiginnaartitsisartulerisut/ Scenekunstnerforeningen)
Julie Rademacher

Julie Rademacher

Siulersuisuni ilaasortaq / Bestyrelsesmedlem (Grønlans Erhverv)
Gerth Lyberth

Gerth Lyberth

Bestyrelsesmedlem (Sulisut sinnisaat/medarbejderrepræsentant)
CVR 32459552 © Alle rettigheder forbeholdt Nunatta Isiginnaartitsisarfia, 2022 Powered by Nuna Media Designs.