Nunatta Isiginnaartitsisarfia

Nunatta Isiginnaartitsisarfia – The National Theatre of Greenland pisortat suliffiutigaat
namminersortoq, 2011-mi aallartittoq.
Nunatta Isiginnaartitsisarfiata siunerataraa, kalaallit kulturiat ileqquallu tunngaviusumik
najoqqutaralungu isiginnaagassianik pitsaasunik suliarilluakkanillu pilersitsinissaq.
Isiginnaartitsisarfiup isiginnaangassiat ukiumut 3- 5 suliarisarpai, taakkunanilu anguniarneqartarpoq
isiginnaangassiap tamatigoortuunissaa, ukioqatigiikkuutaanullu tamanut piukkunnartuunissaa.

Nunatta Isiginnaartitsisarfiata suliniutaannut aamma ilaavoq; isiginnaartitsiartorluni Kalaallit
Nunaata iluani, ilaatigullu Kalaallit Nunatta avataani angalaarneq. Isiginnaartitsisarfiup
isiginnaagassianik angalaarussinera nuna tamakkerlungu pisarpoq. Isiginnaagassiarlu
pisiarineqarsimatillugu atuarfinni/ilinniarfeqarfinni, Kulturikkut illorsuarni imaluunniit Hallini
takutinneqartarpoq.
Isiginnaagassiaq ’Minik’, 2015-mi Theater Trier-mi isiginnaartitsissutigineqarpoq. Taamasillunilu
Nunatta Isiginnartitsisarfia siullermeerluni Tyskit Nunaanni isiginnaartitsivoq.

Nunatta Isiginnaartitsisarfiata isiginnaartitisisartunngorniarnermik ilinniarfik aqqutigalugu
suliassarivaa; isiginnartitsinermik soqutigisallit ilinniartissallungit. Isiginnaartitsisartunngorniarneq
ukiunik marlunnik sivisussuseqarpoq, ukiorlu ataaseq allortarlungu ilinniartunik nutaanik
aallartittoqartarpoq, tassanilu ilinnialertussat tallimat tikillugit tiguneqarsinnaasarput.
Isiginnaartitsisartunngorniat ilinniakkaminnut atatillugu, isiginnaagassianut ataasiakkaanut
isiginnaartitsillutik peqataasarput.
Isiginnaartitsisarfiup isiginnaartitsisartunngorniarmillu ilinniarfiup suleqatigiillutik pilersaarutigaat
workshoppenik assigiinngitsunik ingerlatsisarnissaq, ilaatigut isiginnaartitsinermik ilisimatusarneq
(dramaturgi), filmteknik assigisaallu ingerlanneqartarlutik.

Nunatta Isiginnaartitsisarfia, kalaallit eqqumiitsuliortarnerannut kulturikkullu inuunerannut
tapersiilluni tunisisarpoq, akissarsiutigalugu isiginnaartitsisartut nunanit assigiinngitsuneersut
projektinik suleqatigiinnerat aqqutigalugu. Isiginnaartitsisarfik Circus Effects Network-imut
pilersitseqataanikuuvoq, tassanilu nunat avannarlermiullu suleqatigiinnerannik,
isiginnaartitsissummik ‘Toqqortat’-mik 2014-mi kinguneqarpoq. Manna tikillugu ‘Toqqortat’ Isiginnaartitsisarfiup atulerneraniilli aattaat taama annertutigisumik isiginnaagassiamik
pilersitsisoqarpoq. Nuummi innutaasut affaasa sinnerlugu isiginnariarnikuusaannik.
Isiginnaartitsisarfik ukiut tamaasa tamaanngaanneersunit, Nuup avataaneersunit, tikeraanillu
nunanik assigiinngitsuneersunit isiginnartitsiffigineqartarpoq.

Nunatta Isiginnaartitsisarfiata ingerlaavartumik nuna tamakkerlungu isiginnaartitsisartoqatigiit
kulturikkullu arlaannik ingerlatsisut attaveqaqatigisarpai. Ukiut tamaasa isiginnaartitsisarfik
kajumillutik isiginnaartitsisartoqatigiinnut seminarimik aaqqissuussisarpoq, suliap ingerlanera
teknikkilu isiginnaartitsisarfiup sulisuinik pikkorissunik isumagineqartarpoq.

Isiginnaartitsisarfimmi massakkut atorfillit arfineq pingasuuppt, taakkunannga pingasut
pisortaqarfimmiillutik, pingasut isiginnaagassialiornerup iluaniillutik, ataaseq kajumilluni
isiginnaartitsisarnermut siunnersortitut, ataaserlu isiginnartitsisarfiup pisortaatut atorfeqarluni.
Isiginnagassiamik aaqqissuussinermi, angalaarnerni workshoppenilu utaqqiisaagallartumik
atorfinitsitsisoqartarpoq (isiginnaartitsisartunik, teknikerinik, nipilersortartunik il.il.).
Svenn B. Syrin oktoberimi 2011-imi siullersaalluni Nunatta Isiginnaatitsisarfiani pisortanngorpoq.
Januarip aallaqqaataa 2016 aallarnerfingalungu Susanne Andreasen-imik taarserneqarpoq.

© Alle rettigheder forbeholdt Nunatta Isiginnaartitsisarfia, 2022 Powered by Nuna Media Designs.