Isiginnaartitsisartunngorniarfik pillugu

Nunatta Isiginnaartitsinermik Ilinniarfia 11. august 2011 pilersinneqarpoq ilinniartullu siulliit aallartipput 27. August 2012. Maannamut isiginnaartitsisartut 18-it isiginnaartitsisartutut ilinniarnikuupput.

Ilinniakkap aaqqissuussaanera maanna atuuttoq malillugu isiginnaartitsisartutut ilinniarneq ukiunik marlunnik sivisussuseqarpoq. Ukiut allortarlugit ilinniarfik ilinniartussanik misilitsitsisisarpoq.

Nunatta Isiginnaartitsinermik Illinniarfia ilinniartunik tallimanik inissaqarpoq.

Makka Kleist

Isiginnaartitsisartunngorniarfimmi
aqutsisoq 2011-2016

Varste Mathæussen


Isiginnaartitsisartunngorniarfimmi aqutsisoq
2016-2019

Ruth Montgomery-Anderseb

Isiginnaartitsisartunngorniarfimmi aqutsisoq
2019-2021

Vivi Sørensen

Isiginnaartitsisartunngorniarfimmi
aqutsisoq 2021-

01

Studieordning

Ilinniartitaanermi inatsit aallaavigalugu ilinniarfik ilinniartitaanerup ingerlarnga inissititsertarpaat, taannalu Studieordningitut taaguuteqartinneqarluni.

02

Inatsit

Isiginnaartitsisarfeqarneq pillugu Inatsisartut inatsisaat nr. 23, 18. november 2010-meersoq aallaavigalugu Ilinniartitaaneq ingerlanneqarpoq. Taanna uani atuarneqarsinnaavoq

03

Ilinn.Siunnersuisoqatigiit

Isiginnaartitsisartutut ilinniarfimmi Siunnersuisoqatigiit uani immikkut atuarsinnaavat..

04

Ilinniartitsisut

Isiginnaartutut ilinniarfimmi ilinniartitsisuusartut quppernerat saqqummerumaarpoq.

Ileqqut pingaartitavut

Nunatta Isiginnaartitsinermik Ilinniarfiani isiginnaartitsinermut tunngasut assigiinngitsut ilinniarneqartarput, taakku qaavatigut aamma nunatsinni ileqqut pingaartitavut isiginnaartitsinermut attuumassutillit ilinniartitsissutigineqartartut ukuupput: uaajeerneq, qilaatersorneq aamma qullermik ikitsineq.

Qilaatersorneq

Immikkut isiginnaartitsisartunngorniarlutik ilinniartut nammineq qilaatissaminnik sanaannaratik aamma qilaatip atornissaanik ilinniartinneqartarput.

Uaajerneq

Isiginnaartitseriaatsitut atorneqalernikoq nunatsinni kulturitsinni nutaajunerusumi atorneqalersimasoq uaajeerneq nunatta kangianiit aallaavilik ilinniarneqartarportaaq.

Qulleq

Qulleq atorneerukkaluaq sananissaanut iperassaanik katersinissamut ikumatinnissaalu ilinniartitsissutigineqartarpoq.

Ilinniarfik pillugu

01

Ilinniartuunikut

Ilinniartuunikut massakkullu ilinniartut uani takusinnaavatit - attavigineqarnissaminnullu akuersinikut attaveqarfissaat ilaapput.

02

Ilinniartitsisut

Isiginnaartisinermi ilinniarfiup ilinniartitsisorisartagaasa quppernerat naammassippat saqqummiukkumaarppoq

03

assigiinngitsut

Soqutiginittunut malinnaatitsinissaq aallaavigalugu uani immikkut qupperneqartitsilerumaarpugut.